Projecten

Zorggroep Noorderbreedte, projectleider

Het welzijn van cliënten, medewerkers en vrijwilligers, dat is waar het om gaat. Iedere dag een waardevolle dag. Dat is het streven van Noorderbreedte. Om dat nog beter te realiseren zocht de organisatie “extra handen aan het bed”, woonzorgondersteuners en helpenden met een warm hart. In 4 maanden namen we zo’n 150 nieuwe medewerkers aan, stelden we een opleidingsprogramma samen en leidden we jobcoaches op om deze nieuwe collega’s te begeleiden.

Aanbeveling Saskia van Opijnen, Noorderbreedte

V&VN, interim manager ICT

V&VN is een beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden. Door fusies en groei van het ledenbestand was de vereniging flink gegroeid. De inrichting van de ICT-organisatie was daarbij achtergebleven. Als verandermanager heb ik de ICT-organisatie ingericht en de ICT technisch up-to-date en onder architectuur gebracht.

“Henriët heeft als interim manager ICT er mede toe bij gedragen dat de ict huishouding van V&VN op orde is. In een korte voorbereidingstijd naar een verhuizing heeft ze met haar collega’s er voor zorg gedragen dat flexibel werken in alle vormen mogelijk was bij de inhuizing in een nieuw kantoor. Ook het hele organisatorische vraagstuk voor de ICT binnen V&VN heeft ze op adeuquate en integere wijze aangepakt. Er staat nu een degelijk ICT plan, goed ingericht en uit te voeren door een door Henriet begeleide ICT manager van V&VN.”
Helma Zijlstra, directeur V&VN

GGZ Friesland, projectleider

Bij de GGZ heb ik de divisie VMZ begeleid bij het vormgeven de visie op de zorg aan volwassen patiënten met complexe, meervoudige problematiek.
Belangrijk bij deze opdracht was het op één lijn krijgen van de psychiaters in de verschillende regio’s. Een andere belangrijk onderdeel was dat er een verschuiving moest plaatsvinden naar multidisciplinair werken.
Concreet leidde dit tot gedetailleerde implementatieplannen voor de invoering van ACT-teams in heel Friesland. Aan deze plannen werd in de loop van de jaren erna door de GGZ zelf uitvoering gegeven.

Verder heb ik als leidinggevende aan het veranderteam, de divisie begeleid in het opzetten van de sector Maatschappelijke Participatie. Doelstelling van deze sector was cliënten actief en zo volwaardig als mogelijk te laten participeren in de maatschappij.

Isala Klinieken, hoofd zorgteam OK a.i.

Vervanging i.v.m. zwangerschapsverlof. Ik gaf leiding aan een team van ca. 35 chirurgie- en anesthesiemedewerkers. Daarnaast had ik als veranderopdracht het realiseren van flexibiliteit in uitwisseling medewerkers tussen de verschillende OK-teams en een betere samenwerking met klant (thoraxchirurgen en zorggroep hart/long).